LIÊN HỆ

Sản phẩm: Vỏ màng RO

Hãng sx:    Vontron – Australia

Công dụng: Chứa và bảo vệ màng RO

Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
  • Miễn phí thi công lắp đặt
  • Hoặc: Miễn phí vật tư lắp đặt