LIÊN HỆ

Sản phẩm:     Màng lọc RO (Reverse Osmosis Membrane)
Hãng sx:        Vontron – Australia
Xuất xứ:         Trung Quốc
Công dụng:    Lọc nước
Thông tin sản phẩm và giá bán:

STT Mã sản phẩm Đường kính Chiều dài Áp lực Nồng độ muối nước đầu vào Tỷ lệ
thu hồi
Đơn giá

(VNĐ)

1 LP21-4040 4 inch 40 inch 225 pSi 2000 ppm 15% 3.150.000
2 ULP21-4040 4 inch 40 inch 150 pSi 1500 ppm 15% 3.150.000
3 LP22-8040 8 inch 80 inch 225 pSi 2000 ppm 15% 12.500.000
4 ULP22-8040 8 inch 80 inch 150 pSi 1500 ppm 15% 12.500.000
Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
  • Miễn phí thi công lắp đặt
  • Hoặc: Miễn phí vật tư lắp đặt