45.000VND

– Hình dạng:dạng hạt không định hình.
– Màu sắc: màu đen đặc trưng của than.
– Tỷ trọng ở 250C :  0,440 – 0,600 g/ml.
– Tính tan trong nước hoặc trong dung môi khác  : không.
– Độ ẩm (Moisture): 5% tối đa.
– Độ tro (Ash):         3% tối đa.
– Cường độ  (Hardness)  :  95% tối thiểu.
– Độ pH:                  từ 9 – 11.
– Điểm cháy:           trên 4500C.
– Cỡ hạt:                 0,075mm đến 4,75mm (4mesh – 200 mesh).

Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
  • Miễn phí thi công lắp đặt
  • Hoặc: Miễn phí vật tư lắp đặt