LIÊN HỆ

Sản phẩm: Lõi lọc xác khuẩn  0.2 micron

Tên gọi khác: Lõi lọc tinh, Lõi lọc 0.2 micron

Kích thước:  10 inch

Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
  • Miễn phí thi công lắp đặt
  • Hoặc: Miễn phí vật tư lắp đặt